Търсене на екрана с функцията „Търсене с ограждане“

Важно: Тази функция е налице на определени модели на телефони с Android.

Оградете, откройте, надраскайте или докоснете текст или изображения на екрана, за да ги изберете и потърсите с Google.

Как да използвате функцията „Търсене с ограждане“

За да търсите текст, изображения или видеоклипове на екрана:

 1. Стартирайте „Търсене с ограждане“:
  • В режима за навигиране с 3 бутона натиснете продължително бутона „Начало“.
  • В режима за навигиране с жестове натиснете продължително манипулатора за навигация.
 2. Оградете, откройте или докоснете където и да е на екрана, за да изберете текста, изображението или видеоклипа, които искате да търсите.
 3. Ако желаете, можете да прецизирате търсенето си, като добавите текст в лентата за търсене.
 4. Резултатите от търсенето ви се показват в долната част на екрана.
  • За да видите още резултати, плъзнете нагоре през тях.

Пояснения:

 • За да коригирате избраното, преместете с плъзгане контурите или цялата избрана област.
 • За да взаимодействате със съдържание, покрито от лентата за търсене, използвайте панорамно придвижване с два пръста, за да преместите прозореца, или преместете съответната лента с плъзгане в горната или долната част на екрана.
 • За незабавен превод на цялото съдържание на екрана докоснете съответния бутон до лентата за търсене. Тази функция е налице за избрани устройства.

Получаване на обобщения от AI чрез „Търсене с ограждане“

С функцията „Търсене с ограждане“ можете да получавате обобщения от AI въз основа на текстовите си заявки или тези за мултимодално търсене. Научете повече за мултимодалното търсене.

 • Ако се намирате в САЩ:
  • Обобщенията от AI са налице по подразбиране за заявките за мултимодално търсене.
  • За да активирате обобщенията от AI за текстови заявки, трябва да включите „Обобщения от AI и др.“ в Search Labs. Научете повече за „Обобщения от AI и др.“.
 • Ако се намирате извън САЩ:

Изключване на функцията „Търсене с ограждане“

В режима за навигиране с 3 бутона

 1. Отворете „Настройки“ Настройки на телефона си с Android.
 2. Потърсете Търсене с ограждане.
 3. Докоснете Търсене с ограждане.
 4. Изключете Търсене с ограждане.

В режима за навигиране с жестове

 1. Отворете „Настройки“ Настройки на телефона си с Android.
 2. Потърсете Търсене с ограждане.
 3. Докоснете Търсене с ограждане.
 4. Изключете Търсене с ограждане.

Отстраняване на неизправности, свързани с грешката „Функцията за търсене в екрана не е налице“

За да използвате „Търсене с ограждане“ на поддържано устройство с Android, трябва да се уверите, че настройките ви за разрешенията са правилни:

 1. Отворете „Настройки“ Настройки на телефона си с Android.
 2. Потърсете приложение за дигитален асистент.
 3. Докоснете Приложение за дигитален асистент.
 4. Уверете се, че:
  • за основния дигитален асистент сте задали Google;
  • опцията „Използване на екранна снимка“ е включена.

Сродни ресурси

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню