استفاده از صفحه‌کلید فیزیکی در رایانه لوحی

می‌توانید صفحه‌کلید فیزیکی سازگار با Android بخرید و آن را به رایانه لوحی‌تان متصل کنید. این کار به شما امکان می‌دهد به‌سرعت سند بنویسید، ایمیل بنویسید، و در میانای رایانه لوحی‌تان پیمایش کنید.

مهم: برخی‌از این مراحل فقط در Android نسخه ۱۴ و بالاتر کار می‌کند. با نحوه به‌روز‌رسانی نسخه Android آشنا شوید.

متصل کردن صفحه‌کلید فیزیکی به رایانه لوحی

برای متصل کردن صفحه‌کلید مجهز به بلوتوث به رایانه لوحی:

 1. صفحه‌کلید را درحالت جفت‌سازی قرار دهید. برای دریافت راهنمایی، به دستورالعمل‌های سازنده صفحه‌کلید مراجعه کنید.
 2. «تنظیمات» تنظیمات را در دستگاه باز کنید.
 3. روی تنظیمات و سپسدستگاه‌های متصل و سپس جفت کردن دستگاه جدید ضربه بزنید.
 4. در کنار «دستگاه‌های دردسترس»، روی صفحه‌کلیدی که می‌خواهید متصل شود ضربه بزنید.

تغییر تنظیمات صفحه‌کلید فیزیکی

 1. «تنظیمات» تنظیمات را در دستگاه باز کنید.
 2. روی سیستم و سپس صفحه‌کلید و سپس صفحه‌کلید فیزیکی ضربه بزنید.
 3. در بخش «صفحه‌کلید فیزیکی»:
  • تغییر جانمایی صفحه‌کلید فیزیکی: صفحه‌کلید فیزیکی فعلی‌تان را انتخاب کنید و سپس زبانی را که می‌خواهید جانمایی‌اش عوض شود انتخاب کنید و سپس یکی از جانمایی‌ها را انتخاب کنید.
 4. تغییر تنظیم در بخش «گزینه‌ها»:
  • استفاده از صفحه‌کلید مجازی: اگر می‌خواهید وقتی صفحه‌کلید فیزیکی فعال است، صفحه‌کلید مجازی روی صفحه رایانه لوحی باقی بماند، این تنظیم را روشن کنید.
  • میان‌برهای صفحه‌کلید:برای نمایش فهرستی از میان‌برهای مفید صفحه‌کلید، روی این گزینه ضربه بزنید.
  • کلیدهای تغییردهنده: برای تغییر رفتار کلیدهای صفحه‌کلید فیزیکی، مثل «قفل تبدیل، مهار، و دگرساز»، روی این تنظیم ضربه بزنید.

نکته: پس‌از متصل کردن صفحه‌کلید فیزیکی به رایانه لوحی، تنظیمات زبان صفحه‌کلید مجازی به‌طور خودکار روی صفحه‌کلید فیزیکی اعمال می‌شود.

تغییر تنظیمات صفحه لمسی

اگر صفحه‌کلید فیزیکی شما صفحه لمسی دارد، می‌توانید پس‌از متصل کردن آن به رایانه لوحی، تنظیمات آن را تغییر دهید:

 1. «تنظیمات» تنظیمات را در دستگاه باز کنید.
 2. روی سیستم و سپس صفحه لمسی ضربه بزنید.
 3. یکی از تنظیمات را تغییر دهید:
  • کلیک با یک ضربه: وقتی این تنظیم روشن باشد، می‌توانید برای انتخاب کردن روی صفحه لمسی ضربه بزنید، درست مثل کلیک چپ روی موشواره.
  • پیمایش معکوس: با روشن کردن این تنظیم، وقتی به‌پایین پیمایش کنید، محتوا به‌سمت بالا حرکت کند.
  • ضربه پایین سمت چپ: با روشن کردن این تنظیم، وقتی روی پایین گوشه سمت چپ صفحه لمسی ضربه بزنید به گزینه‌های بیشتری دسترسی خواهید داشت.
  • سرعت اشاره‌گر: برای تغییر سرعت، به‌سمت چپ و راست بکشید.

منابع مربوط

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی