แชร์ไฟล์ระหว่าง Android และ Windows ด้วย Quick Share

คุณรับส่งไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ Android กับคอมพิวเตอร์ Windows ได้ด้วย Quick Share สิ่งที่แชร์ได้มีดังนี้

 • รูปภาพ วิดีโอ และเอกสารระหว่างคอมพิวเตอร์ Windows และอุปกรณ์ Android ที่อยู่ใกล้กันโดยใช้ Quick Share
 • ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณเองหรือกับคนรอบข้างที่ใช้ Quick Share ด้วย
  • เมื่อมีคนส่งไฟล์ให้คุณ ระบบจะขอให้คุณอนุมัติคําขอ เมื่อคุณแชร์ไฟล์ ระบบจะเข้ารหัสไฟล์

ความพร้อมใช้งาน

สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่จะมีฟีเจอร์ Quick Share สําหรับ Windows ขณะนี้การสนับสนุนยังไม่พร้อมให้บริการในภาษาต่อไปนี้

 • คิวบา
 • อิหร่าน
 • เกาหลีเหนือ
 • ซีเรีย

ข้อกำหนดของอุปกรณ์

สำคัญ: ระบบไม่รองรับอุปกรณ์ที่ใช้ Windows ARM

 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 10 ขึ้นไปในเวอร์ชัน 64 บิต
 • อุปกรณ์ Android ที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป ดูวิธีเปิด Quick Share ใน Android
 • เปิดบลูทูธของอุปกรณ์ทั้ง 2 เครื่อง
  • หากอุปกรณ์ Windows ไม่รองรับ BLE Extended Advertising ผู้อื่นอาจหาคุณไม่พบและไม่สามารถแชร์ไฟล์กับคุณในบางเครือข่าย
 • เปิด Wi-Fi หรืออีเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ทั้ง 2 เครื่อง
 • เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้ง 2 เครื่องกับเครือข่ายเดียวกัน
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ห่างจากกันไม่เกิน 16 ฟุตหรือ 5 เมตร
ตั้งค่าแอป Quick Share สำหรับ Windows

สำคัญ

 • หากใช้ Quick Share สำหรับ Windows โดยไม่มีบัญชี ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งาน
 • อย่าเปิดแอปในฐานะผู้ดูแลระบบ
 • เมื่อดาวน์โหลดแล้ว คุณอาจได้รับคําเตือนว่าโปรแกรมติดตั้งนี้อาจเป็นอันตราย ทั้งนี้ไฟล์จะปลอดภัยตราบใดที่คุณดาวน์โหลดจาก Google
 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Quick Share จากเว็บไซต์ Google ลงในคอมพิวเตอร์ Windows
  • แอป Quick Share ของ Google ไม่มีให้ดาวน์โหลดใน Microsoft Store
  • แอป Quick Share ใน Microsoft Store มาจาก Samsung และใช้ได้เฉพาะในอุปกรณ์ Samsung เท่านั้นในขณะนี้
 2. เปิดแอปและลงชื่อเข้าใช้
 3. เลือกชื่ออุปกรณ์ของคุณในส่วน "คนอื่นๆ จะเห็นเป็น"
 4. ในส่วน "การรับ" ให้เลือกคนที่จะแชร์กับคุณได้
 5. คลิกเสร็จสิ้น

เคล็ดลับ: แอป Quick Share ใน Microsoft Store ใช้ได้กับอุปกรณ์ Samsung Galaxy เท่านั้น หากมี Galaxy Book และโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Galaxy คุณสามารถใช้แอป Quick Share ของ Samsung ได้ หากคุณไม่มี Galaxy Book ให้ดาวน์โหลดแอป Quick Share ของ Google

อัปเดตการตั้งค่าการแชร์
 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้เปิด Quick Share สำหรับแอป Windows
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น ระดับการมองเห็นอุปกรณ์
 3. เลือกระดับการมองเห็นของคุณ ดังนี้
 • ทุกคน: ทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงและเปิด Quick Share ไว้จะเห็นอุปกรณ์ของคุณ
 • รายชื่อติดต่อ: รายชื่อติดต่อที่อยู่ใกล้เคียงจะเห็นอุปกรณ์ของคุณ
 • อุปกรณ์ของคุณ: อุปกรณ์ของคุณที่ใช้บัญชี Google เดียวกันจะมองเห็นอุปกรณ์นี้
 • ไม่ให้ใครเห็นเลย: ผู้อื่นจะมองไม่เห็นอุปกรณ์และแชร์กับคุณไม่ได้
เคล็ดลับ: สำหรับการแชร์ที่เป็นส่วนตัวและปลอดภัยยิ่งขึ้น ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google และเลือกรายชื่อติดต่อหรืออุปกรณ์ของคุณ
ส่งเนื้อหาไปยังอุปกรณ์อื่นๆ
 1. ในคอมพิวเตอร์ Windows ให้เปิด Quick Share สำหรับแอป Windows
 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์
  • คุณยังเลือกเลือกไฟล์หรือเลือกโฟลเดอร์ แล้วค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ได้ด้วย
 3. ลากไฟล์ลงในหน้าต่างแอป
 4. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการแชร์ไฟล์ให้
  • หากได้รับ PIN ให้ตรวจสอบว่า PIN ตรงกับในอุปกรณ์ของผู้รับ
  • หากไม่พบ PIN ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณมองเห็นอุปกรณ์ที่ต้องการส่งไฟล์ให้
 5. เลือกแชร์
 6. เมื่อผู้รับยืนยันการแชร์แล้ว ระบบจะส่งไฟล์ของคุณ

เคล็ดลับ: หากลากและวางไฟล์ไม่ได้ ให้ทำดังนี้

 • และคุณยังทำสิ่งต่อไปนี้ได้ด้วย
  1. ค้นหาไฟล์
  2. คลิกขวาที่ไฟล์
  3. คลิกส่งด้วย Quick Share
 • คุณอาจเปิดแอปในฐานะผู้ดูแลระบบ โปรดตรวจสอบว่าคุณไม่ได้เปิดแอปในฐานะผู้ดูแลระบบ
รับเนื้อหาจากผู้อื่น

สำคัญ: หากต้องการรับไฟล์จากผู้อื่น ผู้อื่นต้องตรวจหาอุปกรณ์ของคุณได้ คุณเปลี่ยนระดับการมองเห็นของอุปกรณ์ได้ในการตั้งค่า การตั้งค่า

 1. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนใช้ Quick Share ส่งเนื้อหาให้คุณ
 2. เลือกยอมรับหรือปฏิเสธ
 3. ตรวจสอบคำขอแชร์

  • หากได้รับ PIN ให้ตรวจสอบว่า PIN ตรงกับในอุปกรณ์ของผู้ส่ง
 4. เลือกยอมรับเพื่อรับเนื้อหา
  • ระบบจะบันทึกไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ "ดาวน์โหลด"

เคล็ดลับ: หากคุณแชร์เนื้อหาระหว่างอุปกรณ์ของคุณเองด้วยบัญชี Google เดียวกัน อุปกรณ์ที่เป็นผู้รับจะยอมรับการโอนโดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับ Quick Share ในโหมดเบื้องหลัง

เมื่อแอปเปิดในเบื้องหลังหรือเปิดอยู่แต่ไม่ได้อยู่ในโฟกัส Quick Share จะยังคงได้รับไฟล์

เมื่อได้รับเนื้อหาและไฟล์เมื่อแอปทํางานในเบื้องหลัง คุณจะยังคงได้รับการแจ้งเตือนอยู่ คุณยอมรับเนื้อหาจากการแจ้งเตือนนั้นได้

หากเปิดแอปจากเบื้องหลังไปที่เบื้องหน้า คุณจะกลับไปที่โฟลวเบื้องหน้า

เคล็ดลับ: การคลิก ปิด ในหน้าต่าง Quick Share ตอนที่เปิดอยู่จะไม่เป็นการปิดฟีเจอร์โดยสมบูรณ์ วิธีปิด Quick Share โดยสมบูรณ์

 1. คลิกขวาที่ถาด
 2. คลิกออก
แก้ปัญหาเมื่อคุณแชร์

ลองทําตามขั้นตอนเหล่านี้ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณไม่พบอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะแชร์เนื้อหาให้
 • มีคนต้องการแชร์เนื้อหากับคุณแต่ไม่พบอุปกรณ์ของคุณ
 • การโอนไฟล์ช้ามาก
 • ไฟล์ไม่โอนไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้ง 2 เครื่องเปิด Wi-Fi ไว้และเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกัน
 • เครือข่าย Wi-Fi บางเครือข่าย เช่น เครือข่ายในสำนักงาน ไม่อนุญาตการแชร์ระหว่างอุปกรณ์ ให้ดำเนินการต่อไปนี้แทน
 1. ปิด Wi-Fi ในโทรศัพท์
 2. เปิดฮอตสปอต
 3. เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้ง 2 เครื่องกับฮอตสปอต

ตรวจสอบการตั้งค่าอื่นๆ

 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้ง 2 เครื่องติดตั้งและเปิด Quick Share ไว้แล้ว
 • ตรวจสอบการตั้งค่าระดับการเข้าถึงของผู้รับ
 • ลองใช้การตั้งค่าระดับการเข้าถึงที่ต่างออกไปในอุปกรณ์ของคุณเอง
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้ง 2 เครื่องเปิดบลูทูธไว้แล้ว
 • นำอุปกรณ์มาไว้ใกล้กันในระยะ 1 ฟุตหรือ 30 เซนติเมตร
 • ปิดและเปิดแอปอีกครั้ง
  1. ปิดแอป
  2. เปิดใหม่อีกครั้ง
  3. ลองส่งไฟล์อีกครั้ง
 • ในโทรศัพท์
  1. เปิดโหมดบนเครื่องบิน
  2. ปิดโหมดบนเครื่องบิน
 • รีสตาร์ทอุปกรณ์
 • รอจนกว่าจะไม่มีใครแชร์เนื้อหากับอุปกรณ์อีกเครื่อง
หากไม่ได้รับการแจ้งเตือนการแชร์

สำคัญ: หากต้องการรับการแจ้งเตือน ให้ปิดโหมด Focus Assist หรือโหมดห้ามรบกวน

 1. เปิดการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกระบบ จากนั้น การแจ้งเตือนและการดำเนินการ
 3. เปิดรับการแจ้งเตือนจากแอปและผู้ส่งคนอื่นๆ
 4. ในส่วน "รับการแจ้งเตือนจากผู้ส่งเหล่านี้" ให้เปิด Quick Share

ขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้รายอื่น

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม คุณสามารถถามผู้ใช้คนอื่นๆ ในชุมชนความช่วยเหลือของ Android

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก