Sdílení souborů mezi zařízením Android a počítačem s Windows pomocí funkce Quick Share

Pomocí funkce Quick Share můžete sdílet:

 • Obrázky, videa, dokumenty a další obsah mezi počítači se systémem Windows a zařízeními Android, která jsou blízko sebe.
 • Soubory mezi vlastními zařízeními nebo s lidmi v okolí, kteří také používají Quick Share.
  • Když vám někdo pošle soubor, budete požádáni o schválení žádosti. Když sdílíte soubory, jsou zašifrované.

Dostupnost

V USA a většině zemí je k dispozici Quick Share pro Windows. Podpora není v současnosti dostupná v těchto zemích:

 • Kuba
 • Írán
 • KLDR
 • Sýrie

Požadavky na zařízení

Důležité: Zařízení ARM nejsou podporována.

 • Počítač s 64bitovou verzí Windows 10 nebo novější.
 • Zařízení s Androidem 6.0 nebo novějším. Jak zapnout Quick Share v systému Android
 • V obou zařízeních zapněte Bluetooth.
  • Pokud vaše zařízení s Windows nepodporuje rozšířenou technologii BLE Extended Advertising, ostatní lidé vás možná nebudou moci najít a sdílet s vámi obsah v některých sítích.
 • V obou zařízeních zapněte Wi-Fi nebo ethernet.
 • Obě zařízení připojte ke stejné síti.
 • Zařízení musí být vzdálena přibližně 5 metrů od sebe.
Nastavení funkce Quick Share pro Windows

Důležité:

 • Pokud používáte Quick Share pro Windows bez účtu, některé možnosti nemusí být k dispozici.
 • Aplikaci neotevírejte jako administrátor.
 • Při stažení můžete dostat upozornění, že instalační program může být nebezpečný. Pokud soubor stahujete z Googlu, soubor by měl být v pořádku.
 1. Stáhněte a nainstalujte do zařízení s Windows beta verzi funkce Quick Share.
 2. Spusťte aplikaci a přihlaste se.
 3. V sekci Viditelné pro ostatní jako vyberte název svého zařízení.
 4. V sekci Příjem vyberte, kdo s vámi může sdílet obsah.
 5. Klikněte na Dokončit.
Aktualizace nastavení sdílení
 1. Na počítači otevřete aplikaci Quick Share pro Windows .
 2. Vpravo nahoře klikněte na Nastavení Nastavení a pak Viditelnost zařízení.
 3. Vyberte svou viditelnost:
 • Všichni: Zařízení je viditelné pro všechny v okolí, kteří mají zapnutou funkci Quick Share.
 • Kontakty: Zařízení je viditelné pro vaše kontakty v okolí.
 • Vaše zařízení: Zařízení je viditelné pro vaše zařízení se stejným účtem Google.
 • Nikdo: Zařízení není viditelné a ostatní s vámi nemohou sdílet obsah.
Tip: Kvůli více soukromému a bezpečnějšímu sdílení se přihlaste k účtu Google. Poté vyberte Kontakty nebo Vaše zařízení.
Odesílání obsahu do ostatních zařízení
 1. Na počítači s Windows otevřete aplikaci Quick Share pro Windows .
 2. Vyberte soubor, který chcete sdílet.
  • Můžete také použít možnost Vybrat soubory nebo Vybrat složky a najít soubor nebo složku, které chcete sdílet.
 3. Přetáhněte soubor do okna aplikace.
 4. Vyberte zařízení, se kterým chcete soubor sdílet.
  • Pokud obdržíte PIN, musí se shodovat s kódem PIN na zařízení příjemce.
  • Pokud ho nemůžete najít, zkontrolujte, zda je cílové zařízení pro vaše zařízení viditelné.
 5. Vyberte Sdílet.
 6. Jakmile příjemce sdílení potvrdí, soubor bude odeslán.

Tip: Pokud soubor nelze přetáhnout:

 • Další možnosti:
  1. Najděte soubor.
  2. Klikněte na soubor pravým tlačítkem.
  3. Klikněte na Odeslat pomocí Quick Share.
 • Možná jste aplikaci otevřeli jako administrátor. Aplikaci neotevírejte jako administrátor.
Přenos obsahu od někoho jiného

Důležité: Pokud chcete od někoho přijímat soubory, zařízení pro něj musí být viditelné. Viditelnost zařízení můžete změnit v Nastavení Nastavení.

 1. Když vám někdo prostřednictvím funkce Quick Share pošle obsah, obdržíte oznámení.
 2. Vyberte Přijmout nebo Odmítnout.
 3. Zkontrolujte žádost o sdílení.

  • Pokud obdržíte PIN, musí se shodovat s kódem PIN na zařízení odesílatele.
 4. Obsah můžete přijmout pomocí možnosti Přijmout.
  • Soubor se uloží do složky Stažené soubory.

Tip: Pokud sdílíte obsah mezi vlastními zařízeními se stejným účtem Google, zařízení příjemce přenos automaticky přijme.

Funkce Quick Share v režimu na pozadí

Když je aplikace otevřená na pozadí nebo otevřená, ale neaktivní, Quick Share může přijímat soubory.

Pokud při běhu aplikace na pozadí obdržíte obsah a soubory, nadále budete dostávat oznámení. Obsah můžete přijmout z oznámení.

Pokud aplikaci přepnete z pozadí do popředí, vrátíte se zpět k procesu na popředí.

Tip: Když v otevřeném okně Quick Share kliknete na Zavřít, úplně se nezavře. Úplné zavření funkce Quick Share:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na hlavní panel .
 2. Klikněte na Ukončit.
Odstraňování problémů při sdílení

Následující kroky vyzkoušejte v těchto případech:

 • Nemůžete najít další zařízení, se kterými byste mohli sdílet obsah.
 • Někdo s vámi chce sdílet obsah, ale nedokáže vaše zařízení najít.
 • Přenos souborů je velmi pomalý.
 • Soubor se nepřenese do druhého zařízení.

Zkontrolujte připojení Wi-Fi

 • Obě zařízení musí mít zapnutou Wi-Fi a být připojena ke stejné síti.
 • Některé sítě Wi-Fi (např. sítě v kanceláři) neumožňují sdílení mezi zařízeními. Co s tím:
 1. V telefonu vypněte Wi-Fi.
 2. Zapněte hotspot.
 3. K hotspotu připojte obě zařízení.

Kontrola dalších nastavení

 • Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních nainstalovaná a zapnutá aplikace Quick Share.
 • Zkontrolujte nastavení viditelnosti příjemce.
 • Vyzkoušejte na svém zařízení různá nastavení viditelnosti.
 • V obou zařízeních zkontrolujte, zda je zapnuto Bluetooth.
 • Umístěte zařízení do vzdálenosti 30 cm od sebe.
 • Zavřete aplikaci a znovu ji otevřete:
  1. Zavřete aplikaci.
  2. Znovu ji otevřete.
  3. Zkuste soubor odeslat znovu.
 • Na telefonu:
  1. Zapněte režim Letadlo.
  2. Režim Letadlo vypněte.
 • Restartujte zařízení.
 • Počkejte, až s druhým zařízením nebude sdílet obsah nikdo jiný.
Oznámení o sdílení neobdržíte

Důležité: Pokud chcete dostávat oznámení, vypněte Pomocníka pro lepší soustředění nebo režim Nerušit.

 1. Na počítači otevřete Nastavení.
 2. Klikněte na Systém a pak Oznámení a akce.
 3. Zapněte možnost Dostávat oznámení z aplikací a od dalších odesílatelů.
 4. V sekci Dostávat oznámení od těchto odesílatelů zapněte Quick Share.

Tip: Společnost Samsung nabízí aplikaci Quick Share pro Windows, která je kompatibilní se zařízeními Samsung s Androidem.

Požádejte o pomoc jiné uživatele

Pokud máte další otázky, můžete se zeptat ostatních uživatelů v komunitě nápovědy pro Android.

Související zdroje

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
493218733009932608
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true