Споделяне на файлове между Android и Windows с помощта на „Бързо споделяне“

Функцията „Бързо споделяне“ ви дава възможност да изпращате и получавате файлове между устройството си с Android и компютъра си с Windows. Можете да споделяте:

 • Изображения, видеоклипове и документи между компютри с Windows и устройства с Android, които са близо едни до други с функцията „Бързо споделяне“.
 • Файлове между собствените си устройства или с хора в близост, които също използват „Бързо споделяне“.
  • Когато някой ви изпрати файл, ще бъдете помолени да одобрите заявката. Когато споделяте файлове, те се шифроват.

Наличност

В САЩ и повечето държави функцията „Бързо споделяне“ за Windows е налице. Понастоящем поддръжката не се предлага за:

 • Куба
 • Иран
 • Северна Корея
 • Сирия

Изисквания за устройствата

Важно: Не се поддържат устройства, базирани на Windows ARM.

 • Компютър с 64-битова операционна система Windows 10 или по-нова версия.
 • Устройство с Android 6.0 или по-нова версия. Научете как да включите „Бързо споделяне“ на устройство с Android.
 • Включете Bluetooth и на двете устройства.
  • Ако устройството ви с Windows не поддържа разширените функции за предаване на данни през BLE, други хора може да не са в състояние да ви намират и да споделят с вас в определени мрежи.
 • Включете Wi-Fi или Ethernet и на двете устройства.
 • Свържете и двете устройства с една и съща мрежа.
 • Те не трябва да са на повече от 5 метра разстояние едно от друго.
Настройване на приложението „Бързо споделяне“ за Windows

Важно:

 • Ако използвате „Бързо споделяне“ за Windows без профил, някои опции може да не са налице.
 • Не отваряйте приложението като администратор.
 • При изтегляне е възможно да получите предупреждение, че инсталационната програма може да е опасна. Ако изтегляте файла от Google, би трябвало да няма проблеми.
 1. Изтеглете и инсталирайте „Бързо споделяне“ от уебсайта на Google на компютъра си с Windows .
  • Приложението на Google „Бързо споделяне“ не е налице в Microsoft Store.
  • Приложението „Бързо споделяне“ в Microsoft Store е от Samsung и понастоящем работи само на устройства Samsung.
 2. Отворете приложението и влезте в профила си.
 3. Под „Видимо за другите като“ изберете името на устройството си.
 4. Под „Получаване“ изберете кой може да споделя с вас.
 5. Кликнете върху Готово.

Пояснение: Приложението „Бързо споделяне“ в Microsoft Store работи само на устройства Samsung Galaxy. Ако имате Galaxy Book и телефон или таблет Galaxy, можете да използвате приложението „Бързо споделяне“ на Samsung. Ако нямате Galaxy Book, изтеглете приложението ни „Бързо споделяне“.

Актуализиране на настройките ви за споделяне
 1. На компютъра си отворете „Бързо споделяне“ за Windows.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Настройки“ Настройки и след това Видимост на устройството.
 3. Изберете настройка за видимостта:
 • Всички: Устройството ви е видимо за всички хора в близост, които са включили функцията „Бързо споделяне“.
 • Контакти: Устройството ви се вижда от контактите в близост.
 • Вашите устройства: Устройството ви е видимо за устройствата, на които сте влезли със същия профил в Google.
 • Никой: Устройството ви не е видимо и другите хора не могат да споделят с вас.
Съвет: За по-поверително и сигурно споделяне влезте в профила си в Google. След това изберете Контакти или Вашите устройства.
Изпращане на съдържание до други устройства
 1. На компютъра си с Windows отворете „Бързо споделяне“ .
 2. Изберете файла, който искате да споделите.
  • Можете също да изберете Избиране на файлове или Избиране на папки и да намерите файла или папката, които искате да споделите.
 3. Преместете с плъзгане файла в прозореца на приложението.
 4. Изберете устройството, с което искате да споделите файла.
  • Ако получите ПИН код, уверете се, че съответства на този на устройството на получателя.
  • В случай че не намирате устройството, до което искате да изпратите файла, потвърдете, че то е видимо за вашето.
 5. Изберете Споделяне.
 6. След като получателят потвърди споделянето, файлът ви ще бъде изпратен.

Съвет: Ако не можете да хванете и преместите файла с мишката:

 • Имате и следните опции:
  1. Намерете файла.
  2. Кликнете с десен бутон върху него.
  3. Кликнете върху Изпращане с „Бързо споделяне“.
 • Възможно е да сте отворили приложението като администратор. Не го отваряйте по този начин.
Получаване на съдържание от друг потребител

Важно: За да получавате файлове от друг потребител, устройството ви трябва да е откриваемо за него. Можете да промените видимостта на устройството си от настройките Настройки.

 1. Когато някой ви изпраща съдържание чрез „Бързо споделяне“, ще получите известие.
 2. Изберете Приемане или Отхвърляне.
 3. Прегледайте заявката за споделяне.

  • Ако получите ПИН код, уверете се, че съответства на този на устройството на подателя.
 4. За да получите съдържанието, изберете Приемам.
  • Файлът се запазва в папката „Изтегляния“.

Пояснение: Ако споделяте съдържание между свои собствени устройства, на които сте влезли в един и същ профил в Google, получаващото устройство автоматично ще приеме прехвърлянето.

Всичко за „Бързо споделяне“ в режим на заден план

Когато приложението е отворено на заден план или е отворено, но не е на фокус, „Бързо споделяне“ пак може да получава файлове.

Ще продължите да получавате известия, когато получавате съдържание и файлове, докато приложението се изпълнява на заден план. Можете да приемете съдържанието от известието.

Ако отворите приложението на преден план от заден, ще се върнете към потока на преден план.

Съвет : Когато кликнете върху Затваряне в прозореца „Бързо споделяне“, когато е отворен, той още не е напълно затворен. За да затворите изцяло „Бързо споделяне“:

 1. Кликнете с десния бутон върху областта .
 2. Кликнете върху Изход.
Отстраняване на проблеми при споделянето

Изпробвайте следните стъпки, ако:

 • не можете да намерите други устройства, с които да споделите съдържание;
 • някой иска да сподели нещо с вас, но не намира устройството ви;
 • прехвърлянето на файла е много бавно;
 • файлът не се прехвърля на другото устройство.

Проверете връзката си с Wi-Fi

 • Уверете се, че функцията за Wi-Fi е включена и на двете устройства и че те са свързани с една и съща мрежа.
 • Някои Wi-Fi мрежи, например в офиси, не позволяват споделяне между устройства. Вместо това направете следното:
 1. Изключете Wi-Fi на телефона си.
 2. Включете точката за достъп.
 3. Свържете и двете устройства към нея.

Проверете другите настройки

 • Уверете се, че приложението „Бързо споделяне“ е инсталирано и включено и на двете устройства.
 • Проверете настройките за видимост на получателя.
 • Изпробвайте различни настройки за видимост на собственото си устройство.
 • Уверете се, че функцията за Bluetooth е включена и на двете устройства.
 • Доближете устройствата, така че да са на не повече от 30 см едно от друго.
 • Затворете приложението и го отворете отново:
  1. Затворете приложението.
  2. Отворете го отново.
  3. Опитайте да изпратите файла отново.
 • На телефона:
  1. Включете самолетния режим.
  2. Изключете самолетния режим.
 • Рестартирайте устройството си.
 • Изчакайте, докато никой друг не споделя съдържание с другото устройство.
Не получавате известие за споделяне

Важно: За да получавате известия, изключете режима Помощ за фокусиране“ или Не безпокойте.

 1. Отворете Настройки на компютъра си.
 2. Кликнете върху Система и след това Известия и действия.
 3. Включете Получаване на известия от приложения и други податели.
 4. Под „Получаване на известия от тези податели“ включете Бързо споделяне.

Помолете други потребители за помощ

Ако имате още въпроси, можете да попитате други потребители в общността за помощ за Android.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню