Копиране на приложения и данни от iPhone на ново устройство с Android

Можете лесно да преместите данните си от своя iPhone на ново устройство с Android.

Важна информация:

 • За да използвате приложението Switch to Android, трябва да имате Android 12 или по-нова версия. Повечето други версии на Android поддържат прехвърляне на данни чрез кабел.
 • За да копирате данни от едно устройство на друго, трябва да имате връзка с интернет. Препоръчваме ви да свържете и двете си устройства с Wi-Fi.
 • Можете да използвате кабел, за да прехвърлите данните по време на първоначалната настройка на устройството си. Някои модели телефони дават възможност за прехвърляне чрез кабел за до няколко дни след първоначалното настройване. За повече информация посетете сайта за поддръжка на производителя на телефона. В случай че нямате съвместим кабел:
 • Ако вашият iPhone се управлява от организация, като например фирма или учебно заведение, може да не сте в състояние да прехвърлите всички данни.

Преди да започнете

 • Заредете и двете устройства.
 • Уверете се, че можете да отключите старото устройство с ПИН код, фигура или парола.
 • По избор изключете функцията за автоматично заключване на своя iPhone.
 • Проверете хранилището на старото и новото си устройство. Няма да можете да прехвърлите всички данни, ако на новото устройство няма достатъчно място в хранилището. 
 • Отделете си време. Прехвърлянето на данни може да отнеме от няколко минути до няколко часа.
 • Устройствата Samsung предлагат други начини за копиране на данни от стария ви телефон. Научете повече за Samsung Smart Switch
Какво се прехвърля на новото ви устройство

Можете да копирате различни типове данни в зависимост от това кой метод за прехвърляне изберете.

Тип данни Кабел Wi-Fi
Контакти Да Да
Снимки и видеоклипове Да Да
Събития в календара Да Да
Приложения без парично заплащане, които са изтеглени от Google Play Магазин Да Не
Музика Да Не
Съобщения в iMessage, SMS съобщения и по-голямата част от съдържанието в iMessage, като например снимки, видеоклипове и друга мултимедия Да Не
Забележки Да Не
Тапети, които използват снимките на устройството ви Да Не
История на обажданията Да Не
Чатове и данни в WhatsApp Да Не
Какво няма да бъде прехвърлено на новото ви устройство
 • Снимки и видеоклипове в iCloud. Научете как да заявите прехвърляне на снимки от iCloud.
 • Платени приложения, покупки в приложения и данни от приложенията. Препоръчваме ви да се свържете с програмиста на приложението за допълнителна помощ.
 • Информация за вход в профила, като например пароли и профили.
 • Отметки от Safari.
 • Будилници.
 • Контактите, синхронизирани в профилите.
 • Здравни данни.
 • Гласовите бележки.
 • Електронна SIM карта. Получете помощ от мобилния си оператор.
 • Файлове.

Стъпка 1: Включете новото си устройство с Android

Включете устройството си с Android и докоснете Стартиране.

Стъпка 2: Свързване с Wi-Fi или мобилна мрежа

Важно: Ако няма налична връзка, не можете да прехвърляте данни по време на настройването.

Без връзка не можете да:

 • Влезете в профила си в Google
 • Копирате приложенията и данните
 • Получавате софтуерни актуализации
 • Задавате автоматично часа и датата

Свързване с мобилна мрежа

Ако имате физическа SIM карта, извадете я от своя iPhone и я поставете в новия телефон с Android. Как да поставите SIM картата си

Ако имате електронна SIM карта, можете също да я изтеглите от оператора си. 

Ако имате проблеми със SIM картата или услугите от оператора, получете помощ от оператора си

Свързване с Wi-Fi

При подкана изберете Wi-Fi мрежа от списъка и въведете паролата си, ако е необходимо.

Стъпка 3: Копиране на приложенията и данните ви

Използвайте метода с кабел, за да копирате още данни. Научете какви типове данни се прехвърлят въз основа на начина на прехвърляне.

Копиране на данни посредством кабел от стария ви телефон

Важно:

 • Трябва да изключите iMessage на своя iPhone.
 • И двете устройства трябва да бъдат свързани помежду си за целия процес на прехвърляне.
 • Останете с телефона си, защото трябва да въведете ПИН кода си по време на процеса. 
 • За да свържете и двата телефона, ви е необходим USB-C към кабел за устройства от Apple или адаптер.
  • Друга възможност е да използвате адаптер с USB-A до USB-C с кабела за устройства от Apple на вашия iPhone.

 

 1. Свържете кабела за зареждане на своя iPhone със старото си устройство.
 2. Свържете другия край на кабела за зареждане или адаптера с новото си устройство.
 3. Ако получите известие с искане на разрешение за свързване, докоснете Trust.
 4. Влезте в профила си в Google или създайте такъв, ако още нямате такъв.
  • Ако не влезете в профила си в Google, не можете да прехвърлите приложенията, събитията в календара, бележките или разговорите си в WhatsApp.   
 5. На новото си устройство изберете типовете данни, които искате да копирате.
 6. Докоснете Копиране.

Съвет: За да прехвърлите данните си от WhatsApp, сканирайте QR кода, който ще получите на новото си устройство с Android, и изпълнете инструкциите на екрана.

Използване на приложението Switch to Android за прехвърляне без кабел

Ако не разполагате със съвместим кабел, пак можете да прехвърлите някои от данните си от своя iPhone. Научете повече за различните типове данни, които се прехвърлят безжично.

Важна информация: 

 • Трябва да изключите iMessage на своя iPhone.
 • И двете устройства трябва да са свързани с интернет.
 • Устройствата трябва да останат близо едно до друго по време на процеса. 
 • Този метод е налице за устройства с Android 12 и по-нови версии.

Устройствата Samsung имат алтернативен метод за копиране на данни.

На новото ви устройство с Android

 1. Включете новото си устройство.
 2. Докоснете Стартиране.
 3. При подкана се свържете с Wi-Fi мрежа.
 4. Изберете опцията за копиране на приложенията и данните от старото ви устройство.
 5. Долу вляво докоснете Нямате кабел? или Кабелът не е съвместим?
 6. Докоснете Превключване от iPhone® или iPad®?
 7. Влезте в профила си в Google или създайте такъв, ако още нямате такъв.

На стария ви iPhone

 1. При подкана сканирайте QR кода на екрана на устройството си с Android посредством камерата на своя iPhone.
 2. Изтеглете приложението Switch to Android.
 3. Отворете приложението Switch to Android.
 4. Изпълнете инструкциите на екрана.

Сродни ресурси 

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
10106186984116192492
true
Търсене в Помощния център
true
true
true