Fotoväljare

Med fotoväljaren kan du välja i vilka appar du vill dela enskilda foton och videor.

Obs!

Välj foton

Appen visar foton i enkelt läge eller flervalsläge.

Läge för enkelt läge

 1. Öppna appen som du vill använda för att dela foton eller videor.
 2. I fotovyn väljer du ett foto eller en video som du vill dela.

Tips! Du kan ditt förhandsgranska foto eller din video i helskärmsläget genom att trycka länge på miniatyren.

Flervalsläge

 1. Öppna appen som du vill använda för att dela foton eller videor.
 2. Välj flera foton eller videor.
 3. Tryck på Visa valda för att se filerna du har valt i helskärmsläge.
  • Svep snabbt åt höger på filerna för att visa dem.
 4. Markera eller avmarkera önskade foton eller videor.
 5. Tryck på Lägg till.

Tips! Om du vill förhandsgranska de valda fotona eller videorna i helskärmsläge kan du trycka länge på miniatyren eller trycka på Visa valda visa valda. Svep åt höger och vänster för att se de valda bilderna och videorna. Om du inte vill ta med ett foto eller en video längre trycker du på Avmarkera.

Viktigt! Du kan välja upp till 100 foton eller videor beroende på appens konfiguration.

Välja att dela med privata profiler och jobbprofiler

Du kan välja att visa dina foton och videor i olika appar med jobbprofilen eller den privata profilen.

Viktigt! Om jobbprofilen är inaktiverad kan du inte välja den. 

Byta läge från privat till jobb

 1. Öppna Fotoväljaren.
 2. Tryck på Byt till jobbprofil Byt till jobbprofil.

Viktigt! Gör så här om jobbprofilen inte är aktiverad:

 1. Stäng väljaren och öppna startmenyn.
 2. Tryck på Aktivera jobbappar följt av Byt till jobbprofil Byt till jobbprofil.

Byta läge från jobb till privat

 1. Öppna Fotoväljaren.
 2. Tryck på Byt till privat profil byt till privat profil.

Bläddra

Du kan komma åt innehåll från andra leverantörer genom att bläddra.

Viktigt! Appen har bara åtkomst till den media du väljer.

 1. Öppna Fotoväljaren.
 2. Välj Bläddra följt av de önskade mediefilerna.

Tips! Det går inte att bläddra i vissa appar.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
3496692612849134990
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true