Birač fotografija

Pomoću birača fotografija možete odabrati s kojim će se aplikacijama dijeliti pojedinačne fotografije i videozapisi.

Važno: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 13 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Odabir fotografija

Aplikacija će prikazivati fotografije u načinu jednostrukog ili višestrukog odabira.

Način jednostrukog odabira

 1. Otvorite aplikaciju pomoću koje želite podijeliti fotografije ili videozapise.
 2. U prikazu fotografija odaberite fotografiju ili videozapis koji želite uključiti.

Savjet: da biste pregledali odabranu fotografiju ili videozapis na cijelom zaslonu, pritisnite i zadržite minijaturu.

Način višestrukog odabira

 1. Otvorite aplikaciju pomoću koje želite podijeliti fotografije ili videozapise.
 2. Odaberite više fotografija ili videozapisa.
 3. Dodirnite Prikaži odabrano kako bi se odabrane datoteke prikazale kao pregled na cijelom zaslonu.
  • Da biste prikazali odabrane datoteke, brzo prijeđite prstom po njima udesno.
 4. Odaberite željene fotografije ili videozapise ili poništite odabir.
 5. Dodirnite Dodaj.

Savjet: da biste pregledali odabrane fotografije ili videozapise na cijelom zaslonu, možete pritisnuti i zadržati minijaturu ili dodirnuti Prikaži odabrano prikaži odabrano. Prijeđite prstom udesno i ulijevo za prikaz odabranih slika i videozapisa. Ako više ne želite uključiti fotografiju ili videozapis, dodirnite Poništi odabir.

Važno: možete odabrati najviše 100 fotografija ili videozapisa na temelju konfiguracije aplikacije.

Dijeljenje s osobnim i poslovnim profilima

Možete odabrati prikazivanje fotografija i videozapisa u različitim aplikacijama za poslovne i osobne profile.

Važno: ako je vaš poslovni profil onemogućen, ne možete ga odabrati. 

Prelazak s osobnog na poslovni način rada

 1. Otvorite birač fotografija.
 2. Dodirnite Prelazak na poslovni Prelazak na poslovni.

Važno: ako poslovni profil nije omogućen:

 1. Zatvorite birač i otvorite početni izbornik.
 2. Dodirnite Uključi poslovne aplikacije a zatim Prelazak na poslovni Prelazak na poslovni.

Prelazak s poslovnog na osobni način rada

 1. Otvorite birač fotografija.
 2. Dodirnite Prelazak na osobni prelazak na osobni.

Pregled

Sadržaju drugih davatelja usluga možete pristupiti pregledavanjem.

Važno: aplikacija može pristupiti samo medijima koje odaberete.

 1. Otvorite birač fotografija.
 2. Odaberite Pregled a zatim željene medijske datoteke.

Savjet: neke aplikacije ne dopuštaju pregledavanje.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
7999461848939243308
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
false
false