Инструмент за избор на снимки

Инструментът за избор на снимки ви дава възможност да изберете кои отделни снимки и видеоклипове в приложенията да се споделят.

Важно:

Избиране на снимки

Приложението ще показва снимките в режим за избор на един или няколко елемента.

Режим за избор на един елемент

 1. Отворете приложението, с което искате да споделите снимки или видеоклипове.
 2. От изгледа със снимки изберете снимка или видеоклип, които да включите.

Пояснение: За да визуализирате избраната от вас снимка или видеоклип в режим на цял екран, натиснете и задръжте съответното миниизображение.

Режим за избор на няколко елемента

 1. Отворете приложението, с което искате да споделите снимки или видеоклипове.
 2. Изберете няколко снимки или видеоклипа.
 3. Докоснете Преглед на избраното, за да визуализирате избраните от вас файлове в режим на цял екран.
  • За преглед на избраните файлове бързо прекарайте пръст надясно през тях.
 4. Изберете или премахнете избора от желаните снимки или видеоклипове.
 5. Докоснете Добавяне.

Пояснение: За да визуализирате избраните от вас снимки или видеоклипове в режим на цял екран, можете да натиснете и задържите миниизображението или да докоснете „Преглед на избраното“ Преглед на избраното. Прекарвайте пръст надясно и наляво, за да преглеждате избраните снимки и видеоклипове. Ако вече не искате дадена снимка или видеоклип да бъдат включени, докоснете Премахване на избора.

Важно: Можете да изберете до 100 снимки/видеоклипа или по-малко въз основа на конфигурацията на приложението.

Споделяне посредством личния или служебния потребителски профил

Можете да изберете различни приложения, в които да се показват снимките и видеоклиповете ви, за личния и служебния потребителски профил.

Важно: Ако служебният ви потребителски профил е деактивиран, няма да можете да го изберете.

Превключване от личен към служебен потребителски профил

 1. Отворете инструмента за избор на снимки.
 2. Докоснете „Превключване към служебния потребителски профил“ Превключване към служебния потребителски профил.

Важно: Ако служебният потребителски профил не е активиран:

 1. Върнете се в началното меню на инструмента за избор.
 2. Докоснете Включване на служебните приложения и след това „Превключване към служебния потребителски профил“ Превключване към служебния потребителски профил.

Превключване от служебен към личен потребителски профил

 1. Отворете инструмента за избор на снимки.
 2. Докоснете „Превключване към личния потребителски профил“ Превключване към личния потребителски профил.

Преглед

Опцията „Преглед“ ви дава възможност да осъществявате достъп до съдържание от други доставчици.

Важно: Приложението има достъп само до избраната от вас мултимедия.

 1. Отворете инструмента за избор на снимки.
 2. Изберете Преглед и след това желаните от вас мултимедийни файлове.

Пояснение: Някои приложения не поддържат опцията „Преглед“.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню