Promjena jezika aplikacije na Android telefonu

Jezik pojedinačne aplikacije možete promijeniti u postavkama uređaja.

Važno: neke od ovih uputa funkcioniraju samo na Androidu 14 i novijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Promjena postavke jezika za određenu aplikaciju

Važno: aplikacije koje su postavljene tako da se pridržavaju zadanih postavki sustava koriste prvi podržani jezik na popisu.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Sustava zatim Jezici a zatim Jezici aplikacije.
 3. Odaberite aplikaciju koju želite promijeniti.
 4. Odaberite jezik.

Savjet: jezik možete promijeniti samo za aplikacije koje podržavaju odabir jezika.

Rješavanje problema sa značajkom jezika aplikacije

Na popisu Svi jezici navedeni su jezici koje određena aplikacija podržava. Kako biste vidjeli najnoviji popis podržanih jezika, ažurirajte svoju aplikaciju.

Ako promijenite postavku aplikacije, no jezik aplikacije se ne mijenja

Ako odaberete jezik, ali primijetite da se jezik aplikacije ne mijenja, pokušajte sljedeće:

 • Ponovo pokrenite aplikaciju.
 • Uređaj mora biti povezan s mrežom. Ako promijenite jezik aplikacije kada niste povezani s internetom, jezik aplikacije možda se neće promijeniti.
 • Dodajte jezik kao sekundarni jezik, a zatim pokušajte prebaciti jezik aplikacije:
  1. Na Android uređaju otvorite aplikaciju Postavke.
  2. Dodirnite Sustav a zatim Jezici i unos a zatim Jezici.
  3. Dodajte jezik kao sekundarni jezik.
  4. Nakon nekoliko minuta ponovo otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
  5. Dodirnite Sustav a zatim Jezici i unos a zatim Jezici aplikacije.
  6. Odaberite aplikaciju koju želite promijeniti.
  7. Odaberite jezik.

Ako značajka jezika i dalje ne funkcionira, popis podržanih jezika koje omogućuje aplikacija možda neće biti točan.

Savjet: provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije.

Ako ne možete pronaći svoju aplikaciju na popisu aplikacija

Neke aplikacije ne podržavaju ovu značajku jezika. Na popisu aplikacija prikazivat će se samo aplikacije čiji su razvojni programeri uključili tu značajku.

Ako izgleda kao da je aplikacija "zapela" na jeziku koji se razlikuje od jezika sustava, možda ćete moći vratiti aplikaciju na zadane postavke ako . Neke vam aplikacije omogućuju da promijenite jezik samo unutar aplikacije ili s računa povezanog aplikacijom.

Postavljanje regionalnih preferencija

Važno: postavke regionalnih preferencija dostupne su samo na Androidu 14 i novijim verzijama.

 1. Otvorite aplikaciju Postavke na uređaju.
 2. Dodirnite Sustav a zatim Jezici a zatim Regionalne preferencije.
 3. Kao regionalne preferencije možete odabrati sljedeće:
  • Temperatura: postavite preferiranu temperaturnu jedinicu, npr. Celzij ili Fahrenheit.
  • Prvi dan u tjednu: postavite preferirani prvi dan u tjednu, na primjer nedjelja ili ponedjeljak.
  • Preferencije u vezi s brojevima: promijenite brojevni sustav za jezike kao što je arapski, za koje se upotrebljava više brojevnih sustava. Ta se stavka prikazuje samo za jezike za koje se obično upotrebljava više brojevnih sustava.

Savjeti:

 • Zadane regionalne preferencije temelje se na jezičnim postavkama vašeg sustava i aplikacija. Na primjer, često korištena temperaturna jedinica za engleski (SAD) je Farenheit, a prvi dan u tjednu je nedjelja. Za engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo) to su Celzij i ponedjeljak.
 • Preferiranu jedinicu vremenskih uvjeta možete postaviti i na mnogim Googleovim uslugama.
  1. Otvorite aplikaciju Google.
  2. Dodirnite element vremenskih uvjeta.
  3. Na kartici za vremenske uvjete dodirnite Izbornik Više.
  4. Odaberite preferiranu temperaturnu jedinicu.
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
1760531834856298241