Промяна на езика на приложение на телефона ви с Android

Можете да промените езика за отделно приложение от настройките на устройството си.

Важно: Някои от тези стъпки работят само на устройства с Android 14 и по-нови версии. Научете как да проверите коя версия използвате вие.

Промяна на настройката за езика за конкретно приложение

Важно: Приложенията, за които е зададено да следват стандартната настройка за системата, използват първия поддържан език в списъка.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Системнии след това Езиции след това Езици за приложенията.
 3. Изберете приложението, за което искате да промените настройката.
 4. Изберете език.

Пояснение: Можете да променяте езика само за приложения, които поддържат избиране на език.

Отстраняване на проблеми с функцията за езика на приложенията

В списъка „Всички езици“ са посочени езиците, поддържани от конкретно приложение. За да получите най-актуалния списък с поддържани езици, актуализирайте приложението си.

Ако промените настройката за приложението, но езикът му не се промени

Ако изберете даден език, но забележите, че езикът на приложението не се променя, изпробвайте следните решения:

 • Рестартирайте приложението.
 • Уверете се, че устройството ви има връзка с мрежата. Ако промените езика на приложението си, когато нямате връзка с интернет, възможно е той да не се актуализира.
 • Добавете езика като алтернативен, след което опитайте отново да превключите езика на приложението:
  1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си с Android.
  2. Докоснете Системни и след това Езици и въвеждане и след това Езици.
  3. Добавете езика като алтернативен.
  4. След няколко минути отворете отново приложението „Настройки“ на устройството си.
  5. Докоснете Системни и след това Езици и въвеждане и след това Езици за приложенията.
  6. Изберете приложението, за което искате да промените настройката.
  7. Изберете езика.

Ако функцията за езика все още не работи, възможно е списъкът с поддържаните от приложението езици да не е точен.

Съвет: Уверете се, че разполагате с най-новата версия на приложението.

Ако не можете да намерите приложението в списъка с приложения

Някои приложения не поддържат тази функция за езика. В списъка с приложения ще се показват само тези, чиито програмисти са се включили за поддръжка на функцията.

Ако изглежда, че дадено приложение е блокирало на език, различен от системните, може да сте в състояние да го нулирате, ако . Някои приложения ви позволяват да променяте езика само в самите тях или от свързан с тях профил.

Задаване на регионални предпочитания

Важно: Настройките за регионални предпочитания са налице само на устройства с Android 14 и по-нови версии.

 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си.
 2. Докоснете Системни и след това Езици и след това Регионални предпочитания.
 3. Изберете регионалните си предпочитания въз основа на:
  • Температура: Задайте предпочитаната единица за температура, като например Целзий или Фаренхайт.
  • Първи ден от седмицата: Задайте предпочитания от вас първи ден от седмицата, като например неделя или понеделник.
  • Предпочитания за цифрите: Променете системата за номериране за езици като арабски, където обикновено се използва повече от една. Този елемент се показва само за езици, където често се използва повече от една система за номериране.

Пояснения:

 • Стандартните регионални предпочитания са въз основа на системните ви настройки и тези за езика на приложенията. Например често използваната единица за температура на английски (САЩ) е Фаренхайт, а първият ден от седмицата е неделя. На английски (Обединено кралство) те са съответно Целзий и понеделник.
 • Можете също да зададете предпочитаната от вас единица за времето в много услуги на Google.
  1. Отворете приложението Google.
  2. Докоснете чипа за времето.
  3. В картата за времето докоснете иконата за меню Още.
  4. Изберете предпочитаната от вас единица за температура.
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
5565962675807730070
true
Търсене в Помощния център
true
true
true