Ρύθμιση της αλλαγής ήχου στη συσκευή σας Android

Τα ακουστικά που υποστηρίζουν την αλλαγή ήχου μπορούν να συνδεθούν σε πολλές συσκευές Android. Εάν είναι ενεργοποιημένη η αλλαγή ήχου, τα ακουστικά θα εναλλάσσονται απρόσκοπτα μεταξύ των συσκευών καθώς τις χρησιμοποιείτε. Η συσκευή σας Android θα σας ειδοποιεί όταν αλλάζει ο ήχος.

Απαιτήσεις

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αλλαγής ήχου

Η αλλαγή ήχου είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσετε την αλλαγή ήχου, θα πρέπει να συνδέσετε κάθε συσκευή στον ίδιο Λογαριασμό Google και να συγχρονίσετε κάθε συσκευή στον λογαριασμό σας.

  1. Στη συσκευή Android, πατήστε Ρυθμίσεις και μετά Συνδεδεμένες συσκευές.
  2. Δίπλα στη συσκευή σας, πατήστε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
  3. Πατήστε Αλλαγή ήχου.
  4. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε Χρήση αλλαγής ήχου.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
false
false