Ρύθμιση ακουστικών Multipoint στις συσκευές σας

Με τα ακουστικά Multipoint, μπορείτε να συνδεθείτε σε 2 συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα και να επιλέξετε την πηγή ήχου για αναπαραγωγή. Έτσι, αν κάνετε αναπαραγωγή μέσων σε μία συσκευή, τα ακουστικά σας μπορούν να κάνουν εναλλαγή σε κλήσεις σε μια άλλη συνδεδεμένη συσκευή.

Απαιτήσεις

  • Ακουστικά που μπορούν να συνδεθούν με 2 συσκευές μέσω Bluetooth.
  • Android 8 και νεότερες εκδόσεις με υπηρεσίες Google Play.

Ενεργοποίηση Multipoint

  1. Στη συσκευή Android, πατήστε Ρυθμίσεις και μετά Συνδεδεμένες συσκευές.
  2. Δίπλα στη συσκευή σας, πατήστε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις.
  3. Πατήστε Multipoint και μετά Χρήση Multipoint.
  4. Συνδέστε τα ακουστικά σας με τις 2 επιθυμητές συσκευές πηγής ήχου.
    • Για να βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας είναι συνδεδεμένα, μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth στη συσκευή πηγής ήχου.

Σύνδεση των ακουστικών σας σε δύο πηγές ήχου

Σημαντικό: Πρέπει να έχετε ήδη κάνει σύζευξη με τις δύο επιθυμητές πηγές ήχου.

Όταν συνδεθούν τα ακουστικά σας, θα μπορούν να κάνουν αυτόματα εναλλαγή μεταξύ 2 συσκευών.

Για να συνδέσετε τις συσκευές σας για πρώτη φορά:

  1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth της πρώτης συσκευής και συνδέστε την με τα ακουστικά σας.
  2. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth της δεύτερης συσκευής και συνδέστε την με τα ακουστικά σας.

Εναλλαγή σε μέσα σε διαφορετική συσκευή

Όταν αλλάζετε πηγή ήχου στα ακουστικά σας, πρέπει να διακόψετε την αναπαραγωγή των μέσων ή του ήχου στην πρώτη συσκευή και έπειτα να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή των μέσων ή του ήχου στη δεύτερη συσκευή.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού