Настройване на слушалки с двойна връзка на устройствата ви

Слушалките, поддържащи двойна връзка, ви дават възможност да ги свържете едновременно с две устройства с Bluetooth и да изберете от кое от тях да се възпроизвежда аудио. По този начин, ако сте пуснали мултимедия на едното устройство, слушалките ви могат да превключат към другото, в случай че получите обаждане на него.

Изисквания

  • Слушалки, които могат да се свързват с 2 устройства през Bluetooth.
  • Android 8 или по-нова версия с услугите за Google Play.

Включване на функцията за двойна връзка

  1. На устройството си с Android докоснете Настройки и след това Свързани устройства.
  2. Докоснете иконата иконата за настройки Настройки до устройството си.
  3. Докоснете Няколко устройства и след това Използване на двойна връзка.
  4. Свържете слушалките си с двата желани аудиоизточника.
    • За да се уверите, че слушалките ви са свързани, отворете настройките за Bluetooth на аудиоизточника.

Свързване на слушалките ви с два аудиоизточника

Важно: Трябва по-рано да сте сдвоили слушалките и с двата желани аудиоизточника.

След установяване на връзка слушалките ви могат автоматично да превключват между двете устройства.

За да свържете устройствата си за първи път:

  1. Отворете настройките за Bluetooth на първото устройство и го свържете със слушалките си.
  2. Отворете настройките за Bluetooth на второто устройство и го свържете със слушалките си.

Превключване към мултимедия на друго устройство

При превключване на аудиоизточниците на слушалките трябва да спрете мултимедията или аудиото на първото устройство и след това да пуснете съответното съдържание на второто.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню