Chọn cách Google sử dụng dữ liệu mà bạn chia sẻ

Các ứng dụng trên thiết bị của bạn có thể chia sẻ dữ liệu với một chỉ mục cá nhân hóa được lưu trữ trên thiết bị. Các ứng dụng Google, chẳng hạn như Google Tìm kiếm và Trợ lý, có thể dùng chỉ mục này để cung cấp cho bạn những nội dung đề xuất và gợi ý phù hợp hơn. Trong chỉ mục này, bạn có thể chọn dữ liệu ứng dụng mà bạn muốn dùng để cá nhân hóa trải nghiệm của mình trong các ứng dụng Google.
 
Nếu bạn đã bật chế độ Kiểm soát hoạt động trên web và ứng dụng cho Tài khoản Google của mình thì ngay cả khi bạn không cho phép các ứng dụng Google truy cập vào dữ liệu trong chỉ mục này, Google vẫn có thể lưu một số dữ liệu về hoạt động trong ứng dụng thuộc tài khoản của bạn, đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm của bạn dựa trên dữ liệu đó. Tìm hiểu cách tìm và kiểm soát chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt tính năng cá nhân hóa

  1. Trên thiết bị của bạn, hãy mở phần Cài đặt.
  2. Nhấn vào Google sau đó Cá nhân hóa bằng dữ liệu chia sẻ.
  3. Bên cạnh mỗi ứng dụng hoặc nguồn khác, hãy chọn xem dữ liệu trong chỉ mục có được dùng cho mục đích cá nhân hóa hay không.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false