Самостоятелно подаване на сигнал за положителен резултат от тест за COVID-19

Ако сте получили положителен резултат от тест през последните 14 дни, но нямате код от здравните органи, може да имате възможност да заявите такъв в приложението за известия за излагане на опасност от заразяване. Здравните органи могат да изберат дали да активират опцията за заявяване на код в съответното приложение. Ако опция е включена и решите самостоятелно да подадете сигнал за положителен резултат, имате възможност да заявите код, който ще получите чрез SMS съобщение. В случай че опцията не е налице, значи здравните органи не са активирали тази функция. Научете как да използвате системата за известия за излагане на опасност от заразяване с COVID-19 на телефона си с Android.

Подаване на сигнал за положителен резултат от тест

Важно: Трябва да заявите код на устройството, на което използвате системата за известия за излагане на опасност от заразяване. Не можете да поискате от друг човек да заяви код вместо вас. Кодът е валиден за 15 минути. Ако след това ви е необходим друг код, обърнете се към здравните органи.

 1. В предоставеното от органите за обществено здравеопазване приложение за известия за излагане на опасност от заразяване докоснете Споделете резултата от теста си, за да помогнете за предотвратяване на разпространението на COVID-19.
 2. В долната част докоснете Напред и след това Нямам код.
 3. Въведете телефонния си номер и датата на извършване на теста.
 4. В долната част поставете отметка в квадратчето до Получих положителен резултат от тест за COVID-19 през последните 14 дни.
 5. Докоснете Изпращане на код.
 6. Ще получите код за потвърждение от органите за обществено здравеопазване. Въведете кода и докоснете Потвърждаване и след това Напред.
  • Ако ви бъде зададен въпрос, попълнете анкетата и докоснете Споделяне и след това Готово.

Съвет: Ако здравните органи ви изпратят друг код за потвърждаване на положителния резултат от теста и вие го въведете в приложението им, състоянието ви в системата за известия за излагане на опасност от заразяване ще се актуализира от „самостоятелно подаден сигнал“ на „потвърдено“. Възможно е здравните органи да предоставят различни указания въз основа на това дали сте бил(а) изложен(а) на опасност от потвърден случай или такъв със самостоятелно подаден сигнал. След като използвате втория код, другите потребители може да получат допълнителни известия за излагане на опасност от заразяване.

Какво се случва при самостоятелно подаване на сигнал

Произволните ви идентификатори ще бъдат качени с цел уведомяване на другите хора за възможно излагане на опасност от заразяване. При самостоятелното подаване на сигнал за положителен резултат от тест здравните органи може да имат различни критерии за изпращане на известия за излагане на опасност от заразяване и е възможно да показват други указания.

За да се избегне дублирането на сигнали за един и същ резултат от тест, здравните органи временно съхраняват телефонния номер, използван при качването на резултата, за период до 90 дни.

Отстраняване на неизправности

Заявих код, но не получих такъв

 • Ако не сте получили SMS:
  • проверете дали телефонният ви номер е правилен и опитайте отново;
  • проверете папката си със спам.
 • Няма да получите код, ако:
  • вече сте съобщили за резултат от тест от същия телефонен номер;
  • сте заявили код през последните 30 минути.
 • Ако продължавате да имате проблеми, обърнете се към здравните органи, за да заявите код. Възможно е да има допълнителни указания на екрана за уведомяване на другите хора в приложението за известия за излагане на опасност от заразяване.

Получих код, но не съм заявил(а) такъв

Ако не сте заявили кода, не го взимайте под внимание. Трябва да използвате функцията за самостоятелно подаване на сигнал само ако имате положителен резултат от тест за COVID-19.

Искам да съобщя резултата си, но приложението не поддържа функцията за самостоятелно подаване на сигнал

Здравните органи могат да изберат дали да активират функцията за самостоятелно подаване на сигнал в приложението си за известия за излагане на опасност от заразяване. Ако резултатът от теста ви е положителен и се нуждаете от код, но съответното приложение не поддържа функцията, обърнете се към здравните органи, за да получите код.
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
false
false