Migrera från Cloud Print

 • Google Cloud Print fasas ut i december 2020.
 • Vi rekommenderar att du hittar en annan utskriftslösning före årsskiftet..
 • Från och med den 1 januari 2021 upphör stödet för Google Cloud Print. Då går det inte att skriva ut med Google Cloud Print från någon enhet, oavsett operativsystem.

Skriva ut från enheten

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 9 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Du kan skriva ut från vissa appar på telefonen. Om du vill skriva ut från telefonen lägger du till en skrivare som kan hämta data via Wi-Fi eller ett mobilnätverk.

Aktivera och inaktivera utskrift på telefonen

 1. Öppna appen Inställningar Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Anslutna enheter följt av Anslutningsinställningar följt av Utskrift.
 3. Tryck på en utskriftstjänst.
 4. Aktivera eller inaktivera utskriftstjänsten.

Lägga till och använda en ny utskriftstjänst

Så här lägger du till en utskriftstjänst:

 1. Öppna appen Inställningar Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Anslutna enheter följt av Anslutningsinställningar följt av Utskrift.
 3. Tryck på Lägg till tjänst.
 4. Ange information om skrivaren.

Så här använder du en utskriftstjänst:

 1. Öppna appen Inställningar Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Anslutna enheter följt av Anslutningsinställningar följt av Utskrift.
 3. Välj en utskriftstjänst, till exempel HP.

Om du vill ändra utskriftsinställningarna trycker du på Mer Ordna.

Skriva ut från appar

Hur du skriver ut beror på vilken app du använder.

I de flesta fall kan du trycka på menyn Meny eller Mer Ordnaföljt av Skriv ut.

Tips! Det går inte att skriva ut från alla appar. Om appen inte har stöd för utskrift kan du skriva ut en skärmdump i stället.