Използване на приложение за известия за излагане на опасност от заразяване, създадено въз основа на шаблон

Някои органи за обществено здравеопазване персонализират предоставен от Google шаблон за приложения, за да използват системата за известия за излагане на опасност от заразяване (ENS). Той им дава възможност да дефинират какво е излагане на опасност от заразяване и да персонализират част от съдържанието в приложението, като например указанията, които се предоставят след излагане на опасност от заразяване.

Ако за региона ви е налице приложение за известия за излагане на опасност от заразяване, можете да го изтеглите от Google Play Магазин. Научете как да използвате ENS на телефона си.

Споделяне с Google на данни за приложението

С цел поддръжка и подобряване на шаблона за приложения можете да споделите с Google ограничени данни за ефективността и употребата на приложението, непозволяващи лично идентифициране.

Каква информация се споделя с Google

Ако споделянето на данни за употребата и ефективността е включено, устройството ви изпраща до Google ограничена информация за ефективността на приложението, като например данни за грешки, използването на батерията и проблеми с връзката. Тази информация ни помага да се уверим, че приложението работи нормално.

Тези данни не ви идентифицират и се използват само за поддръжка и подобряване на шаблона за приложения в съответствие с Декларацията за поверителност на Google.

Включване или изключване на споделянето на данни за употребата и ефективността

Важно: Ако изключите споделянето на данни за употребата и ефективността, пак ще можете да използвате приложението си.

За да изберете дали тази информация за приложението да се изпраща до Google:

  1. Отворете приложението.
  2. Горе вдясно докоснете Настройки.
  3. Докоснете Споделяне на данни за приложението.
  4. Включете или изключете настройката.

Какво се случва при пътуване

Ако пътувате между различни държави:

  • Приложението съхранява мобилните кодове на държавите, които сте посетили през последните 14 дни. В зависимост от начина, по който органът за обществено здравеопазване е настроил приложението си, тази информация може да му позволи да провери дали сте били в присъствието на хора, които използват известията за излагане на опасност от заразяване в съответните държави.
  • Ако подадете сигнал, че сте носител на COVID-19, можете да споделите дали сте пътували до други държави. Така имате възможност да информирате хората, до които сте били в близост, че може да са изложени на опасност от заразяване. Конкретните държави, до които сте пътували, няма да бъдат споделени.

Споделяне на аналитични данни със здравните органи

Органът за обществено здравеопазване може да поиска да споделите ограничена, неидентифицираща аналитична информация. Той може да използва данните за създаване на обобщена статистика, която да подпомогне усилията за спиране на разпространението на COVID-19. Аналитичните данни са шифровани, така че не могат да бъдат прочетени от Google, и не са свързани с вас или телефона ви.

Тези данни може да включват броя излагания на опасност от заразяване в региона ви и информация дали сте докоснали съответното известие. Аналитичните данни се генерират посредством технологии, запазващи поверителността, и предоставят на органите за обществено здравеопазване обобщени статистически данни, като в същото време защитават поверителността на отделните потребители. Обобщените статистически данни могат да помогнат на органите за обществено здравеопазване да определят дали усилията им за спиране на разпространението са ефективни и да оценят параметрите на риска.

Включване или изключване на споделянето на аналитични данни

Органите за обществено здравеопазване определят дали да искат и събират аналитични данни. Можете да промените настройката за тази информация за даден орган за обществено здравеопазване.

  1. Отворете приложението за известия за излагане на опасност от заразяване.
  2. Горе вдясно докоснете Настройки.
  3. Докоснете Анализ на известията за излагане на опасност от заразяване.
  4. Включете или изключете настройката.

Ако настройката не е налице в шаблона за приложения, значи не се събират аналитични данни.

Сродни статии

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
false
false