Rýchle vyhľadanie četov a správ

Môžete nastaviť, kedy a ako sa majú zobrazovať upozornenia na texty a správy z aplikácií. Môžete tiež vytvárať bubliny pre konverzácie. Uľahčí vám to hľadať správy a odpovedať na ne.

Dôležité: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide 11 a novších verziách. Ako skontrolovať verziu Androidu

Zmena upozornení na konverzácie

Dôležité: Tieto nastavenia upozornení nie sú k dispozícii vo všetkých komunikátoroch.

 1. Potiahnite z hornej časti obrazovky nadol.
 2. V sekcii Konverzácie pridržte upozornenie, ktoré chcete zmeniť.
 3. Vyberte nastavenie upozornenia:
  • Dôležité: Upozornenia na túto konverzáciu budete dostávať vždy, aj pri zapnutom režime bez vyrušení. V tejto konverzácii sa tiež zobrazí bublina.
  • Predvolené: Keď v rámci tejto konverzácie dostanete nové správy, telefón vás upozorní zvukom alebo vibrovaním.
  • Tiché: Pri tejto konverzácii nebudete dostávať upozornenia.

Rýchle vyhľadanie konverzácií s bublinami

Pridanie bubliny do konverzácie alebo jej odstránenie

Vytvorenie bubliny pre konverzáciu:

 1. Potiahnite z hornej časti obrazovky nadol.
 2. V sekcii Konverzácie pridržte četové upozornenie.
 3. Klepnite na Zobrazovať konverzáciu ako bublinu .

Vypnutie zobrazovania konverzácie ako bubliny:

 1. Klepnutím na bublinu otvorte konverzáciu.
 2. Vľavo dole klepnite na Spravovať.
 3. Klepnite na Nezobrazovať konverzáciu ako bublinu.

Tip: Ak chcete bublinu dočasne skryť, vyberte možnosť Zavrieť bublinu. Po prijatí novej správy sa bublina znova zobrazí. 

Zapnutie a vypnutie bublín

 1. Keď uvidíte bublinu, klepnutím ju otvorte.
 2. Vľavo dole klepnite na Spravovať a potom Nastavenia bublín.
 3. Vypnite možnosť Povoliť zobrazovanie bublín aplikáciami.

Zapnutie alebo vypnutie bublín pre konkrétnu aplikáciu či konverzáciu

 1. Keď uvidíte bublinu, klepnutím ju otvorte.
 2. Vľavo dole klepnite na Spravovať a potom Nastavenia bublín.
 3. Klepnite na aplikáciu, ktorej nastavenia chcete zmeniť.
 4. Vyberte nastavenia upozornení:
  • Všetky konverzácie sa môžu zobrazovať ako bubliny.
  • Vybrané konverzácie sa môžu zobrazovať ako bubliny: klepnite na osobu a zapnite možnosť Bublina.
  • Nič sa nemôže zobrazovať ako bublina.

Súvisiace články