Khắc phục sự cố dữ liệu (not set) trong các báo cáo của bạn

Trình khắc phục sự cố này sẽ giúp bạn xác định và giải quyết các vấn đề với dữ liệu (not set) trong báo cáo Analytics của mình.

Bạn thấy dữ liệu (not set) trong báo cáo nào?
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?