Αντιμετώπιση προβλημάτων δεδομένων (not set) δεδομένων στις αναφορές σας

Αυτό το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε και να επιλύσετε προβλήματα με δεδομένα (not set) στις αναφορές του Analytics.

Σε ποιες αναφορές εμφανίζονται δεδομένα (not set);
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;