Отстраняване на неизправности при данни със стойност (not set) в отчетите Ви

Този инструмент за отстраняване на неизправности ще Ви помогне да откриете и разрешите проблемите, свързани с данни със стойност (not set) в отчетите Ви в Google Анализ.

В кои отчети виждате данни със стойност (not set)?
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?