Felsök trafikvariationer/motsägelser

Använd det här felsökningsverktyget för att identifiera och åtgärda problem med trafikvariationer och motstridigheter i dina Analytics-rapporter.

Välj problem
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?