Αντιμετώπιση προβλημάτων με διακυμάνσεις/ασυνέπειες επισκεψιμότητας

Αυτό το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε και να επιλύσετε προβλήματα με διακυμάνσεις της επισκεψιμότητας και ασυνέπειες στις αναφορές του Analytics.

Επιλέξτε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;