Αντιμετώπιση προβλημάτων με διακυμάνσεις/ασυνέπειες επισκεψιμότητας

Αυτό το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε και να επιλύσετε προβλήματα με διακυμάνσεις της επισκεψιμότητας και ασυνέπειες στις αναφορές του Analytics.

Επιλέξτε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;