Khắc phục sự cố liên kết Google Ads/Analytics

Trình khắc phục sự cố này sẽ giúp bạn xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc liên kết tài khoản Google Ads và tài khoản Analytics của mình.

Vui lòng chọn vấn đề của bạn
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?