Khắc phục sự cố liên kết Google Ads/Analytics

Trình khắc phục sự cố này sẽ giúp bạn xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc liên kết tài khoản Google Ads và tài khoản Analytics của mình.

Vui lòng chọn vấn đề của bạn
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố