Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης Google Ads/Analytics

Αυτό το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να επιλύσετε ζητήματα σχετικά με τη σύνδεση των λογαριασμών σας στο Google Ads και στο Analytics.

Επιλέξτε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;