Khắc phục sự cố chênh lệch trong mục tiêu, giao dịch và chuyển đổi Google Ads

Trình khắc phục sự cố này sẽ giúp bạn xác định và giải quyết các vấn đề về chênh lệch mục tiêu, giao dịch và chuyển đổi Google Ads trong Google Analtyics và Google Ads.

Vui lòng chọn vấn đề của bạn
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố