Αντιμετώπιση αποκλίσεων στους στόχους, στις συναλλαγές και τις μετατροπές του Google Ads

Αυτό το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε και να επιλύσετε ζητήματα με αποκλίσεις στόχων, συναλλαγών και μετατροπών του Google Ads στο Google Analytics και στο Google Ads.

Επιλέξτε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας