Αντιμετώπιση προβλημάτων κλικ έναντι περιόδων σύνδεσης

Αυτό το εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να εντοπίζετε και να επιλύετε προβλήματα σχετικά με αποκλίσεις μεταξύ κλικ του Google Ads και περιόδων σύνδεσης του Analytics στις αναφορές Απόκτηση > Google Ads στο Google Analytics.

Επιλέξτε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;