Отстраняване на неизправности с несъответствия между кликвания и сесии

Този инструмент за отстраняване на неизправности има за цел да Ви помогне да идентифицирате и отстранявате проблеми с несъответствия между кликвания в Google Ads и сесии в Google Анализ в отчетите Придобиване > Google Ads в Google Анализ.

Моля, изберете проблема си.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?