Отстраняване на неизправности при настройването на проследяващия код и проблеми, свръзани с липсата на данни

Този инструмент за отстраняване на неизправности има за цел да Ви помогне с настройването на проследяващия Ви код от Google Анализ.

Изберете проблема, който съответства най-точно на срещания от Вас проблем.

Моля, изберете проблема си.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?