Analýza

Analýza je súbor účinných nástrojov na vyhľadávanie a porovnávanie publík. Umožňuje vám presúvať dimenzie a metriky na plátno analýzy, prepínať medzi technikami analýzy a exportovať zistené poznatky do segmentov a remarketingových publík v službe Google Analytics.