ניתוח (בטא)

'ניתוח' הוא אוסף של כלים מועילים שמאפשר לכם לגלות קהלים ולהשוות ביניהם. אפשר לגרור ולשחרר מאפיינים ומדדים באזור העריכה של הניתוח, לעבור בין טכניקות ניתוח ולייצא את הממצאים אל פלחי Google Analytics וקהלי רימרקטינג.