Vytváranie a správa cieľov

target

Ciele vám umožňujú merať konverzie na vašom webe a sú základným nástrojom služby Analytics. Cieľ predstavuje dokončenú aktivitu nazývanú konverzia, ktorá prispieva k úspechu vašej firmy.

Bez ohľadu na obchodnú činnosť, ktorej sa venujete, definovanie mikrocieľov a makrocieľov pre vaše webové stránky alebo aplikáciu je jednou z najdôležitejších častí implementácie. Makrociele zodpovedajú primárnym cieľom vašich webových stránok, ako sú transakcie elektronického obchodu alebo konverzie generovania potenciálnych zákazníkov. Mikrociele vám pomáhajú porozumieť tomu, do akej miery prispievajú ďalšie aktivity používateľov k uskutočneniu primárnej konverzie.

Články v tejto téme vám pomôžu vytvárať, upravovať, zdieľať a spravovať stav zaznamenávania cieľov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory