Δημιουργία και διαχείριση στόχων

target

Οι στόχοι σάς δίνουν τη δυνατότητα να μετράτε μετατροπές στον ιστότοπό σας και αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο στο Analytics. Ένας στόχος αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα που ονομάζεται μετατροπή, η οποία συνεισφέρει στην επιτυχία της επιχείρησής σας.

Ανεξάρτητα από τον τύπο επιχείρησης που διαθέτετε, ο καθορισμός γενικών και ειδικών στόχων είναι ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της υλοποίησής σας. Οι γενικοί στόχοι αντιστοιχούν στους κύριους στόχους του ιστότοπού σας, όπως είναι οι συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου ή οι μετατροπές δημιουργίας δυνητικών πελατών. Οι ειδικοί στόχοι σάς βοηθούν να κατανοήσετε τη συνεισφορά άλλων δραστηριοτήτων χρηστών που οδηγούν στην κύρια μετατροπή.

Τα άρθρα σε αυτό το θέμα μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε, να μοιραστείτε και να διαχειριστείτε την κατάσταση καταγραφής των στόχων.