Vytváření a správa cílů

target

Cíle jsou základním nástrojem v Analytics. Můžete je využít k měření konverzí na vašem webu. Cíl představuje dokončenou činnost, nazývanou konverze, která je pro vaši firmu přínosná.

Definování mikro i makrocílů u webu nebo aplikace je bez ohledu na váš obor podnikání jednou z nejdůležitějších části implementace. Makrocíle odpovídají hlavním cílům vašeho webu, například transakcím elektronického obchodu nebo konverzím oslovování potenciálních zákazníků. Mikrocíle vám pomohou porozumět přínosům jiných činností uživatelů, které vedou k hlavní konverzi.

Článek v tomto tématu vám pomůže s vytvořením, úpravou, sdílením a správou stavu zaznamenávání cílů.