תצוגות דוחות

תצוגה מפורטת של דיווח היא הרמה בחשבון Analytics שבה אתה יכול לגשת לדוחות ולכלי ניתוח. תוכל להגדיר תצוגות דוחות רבות לכל נכס בחשבון שלך, ולהתאים אישית כל אחת מהן להצגת נתונים ספציפיים בדוחות.