Visualitzacions d'informes

Una visualització d'informes és el nivell d'un compte de Analytics en què podeu accedir a informes i a eines d'anàlisi. Podeu configurar diverses visualitzacions per a cada propietat del compte i personalitzar-les per veure dades concretes als informes.