Ρυθμίσεις και διαμόρφωση λογαριασμού για το UA

Το Universal Analytics (και το analytics.js) είναι πλέον η τυπική διαμόρφωση του Analytics. Τα άρθρα στο παρόν κέντρο βοήθειας υποθέτουν ότι οι ιδιότητές σας έχουν ρυθμιστεί με το Universal Analytics.

Το Universal Analytics παρέχει επιλογές διαμόρφωσης τις οποίες μπορείτε να ελέγξετε από τη σελίδα "Διαχειριστής" του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα για καθεμία εδώ: