Прикази User ID-а и извештаји „Више уређаја“

Приказ User ID-а је посебан приказ за извештавање који садржи само податке из сесија у којима податке User ID-а шаљете Аналитици како бисте сегмент саобраћаја који садржи додељени ИД могли да анализирате засебно од другог саобраћаја.

Извештаји „Више уређаја“ вам пружају неопходне алатке за организацију података User ID-а са више уређаја и из више сесија у обједињену анализу. Извештаји „Више уређаја“ су доступни само у приказима User ID-а.