Rapporteringsvisninger for User-ID-funksjonen og rapporter for flere enheter

En User-ID-rapporteringsvisning er en spesiell rapporteringsvisning der det bare vises data fra økter der du sender User-ID-data til Analytics. Dette innebærer at du kan analysere trafikksegmentet som er tilordnet en ID, separat fra den øvrige trafikken.

Gjennom rapportene for flere enheter får du verktøyene du trenger for å kunne organisere User-ID-data for flere økter og enheter, i én sammenhengende analyse. Rapportene for flere enheter er bare tilgjengelige i rapporteringsvisningene for User-ID.