User ID-weergaven en rapporten voor Verschillende apparaten

Een User ID-weergave en een speciale rapportageweergave die alleen gegevens bevat uit sessies waarin u User ID-gegevens verzendt naar Google Analytics, zodat u het verkeerssegment met een toegewezen ID afzonderlijk van uw andere verkeer kunt analyseren.

De rapporten voor Verschillende apparaten bieden u de benodigde tools om User ID-gegevens van meerdere apparaten en sessies te ordenen in een samenhangende analyse. De rapporten voor Verschillende apparaten zijn alleen beschikbaar in User ID-weergaven.