User ID skati un vairāku ierīču pārskati

User ID skats ir īpašs pārskatu sniegšanas skats, kurā tiek rādīti tikai dati no sesijām, kurās User ID datus nosūtāt uz pakalpojumu Analytics, līdz ar to datplūsmas segmentu varat analizēt ar piešķirto ID atsevišķi no pārējās datplūsmas.

Vairāku ierīču pārskati nodrošina rīkus, kas nepieciešami, lai kārtotu vairākās ierīcēs un sesijās esošus User ID datus saistītā analīzē. Vairāku ierīču pārskati ir pieejami tikai User ID skatos.