Prehľady týkajúce sa akvizícií

Prehľady týkajúce sa akvizície poskytujú zhrnutie Cyklus akvizícia-správanie-konverzia (acquisition-behavior-conversion) vašich používateľov: ako získavate používateľov, ako sa správajú na vašich webových stránkach po akvizícii a aké sú vzory ich konverzií. Okrem prehľadov uvedených v tejto sekcii zahŕňajú akvizície tiež prehľady reklamy.