Hankinta-raportit

Hankinta-raportit sisältävät tietoja käyttäjien hankinnan, käyttäytymisen ja tulosten muodostamasta ABC-syklistä (Acquisition-Behavior-Conversion). Näet, kuinka käyttäjät on hankittu, kuinka he ovat käyttäytyneet sivustollasi ja mikä heidän konversiomallinsa on. Tässä osassa dokumentoitujen raporttien lisäksi hankintaan kuuluu myös mainostamisraportteja.