Αναφορές απόκτησης

Οι αναφορές "Απόκτηση" παρέχουν πληροφόρηση για τον κύκλο Απόκτηση-Συμπεριφορά-Μετατροπή (κύκλο ΑΣΜ) των χρηστών σας: για τον τρόπο απόκτησης χρηστών, τη συμπεριφορά τους στον ιστότοπό σας μετά την απόκτηση και τα μοτίβα μετατροπών τους. Εκτός από τις αναφορές της τεκμηρίωσης σε αυτήν την ενότητα, οι αναφορές απόκτησης περιλαμβάνουν, επίσης, τις Αναφορές διαφήμισης.