Konfiguracja funkcji User ID

Funkcja User ID pozwala na przypisywanie jednej lub wielu sesji (wraz z całą aktywnością w tych sesjach) do unikalnego i trwałego identyfikatora, który jest przesyłany do Analytics.

Aby korzystać z funkcji User ID, musisz ją najpierw włączyć na swoim koncie Analytics, a następnie zaimplementować w kodzie śledzenia. Poniższe artykuły ułatwiają przejście tego procesu.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem