De functie User-ID instellen

Met User-ID kunt u een of meer sessies (en alle activiteiten binnen die sessies) koppelen aan een unieke en permanente ID die u naar Analytics verzendt.

Als u User-ID wilt gebruiken, schakelt u in uw Analytics-account de functie in en past u uw trackingcode aan. Bekijk de onderstaande artikelen voor hulp tijdens de procedure.