Funkcijas User ID iestatīšana

User ID ļauj saistīt vienu vai vairākas sesijas (un to laikā veiktās darbības) ar unikālu un nemainīgu ID, kas tiek nosūtīts pakalpojumam Analytics.

Lai lietotu User  D, jums šī funkcija ir jāiespējo Analytics kontā, kā arī ir jāmodificē izsekošanas kods. Detalizēti norādījumi ir sniegti tālāk norādītajos rakstos.